فلسفه و حکمت و منطق


 

همزمان با تأسیس دانشگاه تربیت مدرس و آغاز به كار دانشكده علوم انسانی در سال 1361، دانشگاه در رشته فلسفه و كلام اسلامی در مقطع كارشناسی‌ارشد دانشجو پذیرفت. از سال 1364 با تأسیس گروه‌های تخصصی آموزشی در دانشكده علوم انسانی «گروه فلسفه و كلام اسلامی» فعالیت سازمانی خود را آغاز نمود. با اصلاح ساختار سازمانی دانشكده علوم انسانی در سال 1375 نام گروه به «فلسفه و حكمت» تغییر یافت.
گروه در سال 1369 با پذیرش دانشجو در دو گرایش حكمت متعالیه و منطق در رشته فلسفه و حكمت اسلامی در مقطع دكتری وارد دومین مرحله فعالیت خود شد. در سال 1376 با تأسیس كارشناسی‌ارشد فلسفه[غرب] فعالیت‌های گروه از حوزه فلسفه اسلامی فراتر رفت.
گروه در سال 1378 با طراحی و تدوین برنامه و سرفصل دروس «رشته فلسفه، گرایش منطق در مقطع كارشناسی‌ارشد» نخستین برنامه‌نویسی تخصّصی آموزشی را تجربه كرد. ارزیابی و تحلیل انتقادی تجارب آموزشی دهه‌های شصت و هفتاد، گروه را به بازنگری بنیادی كلیه برنامه‌ها و سرفصل‌های درسی سوق داد. همت گروه در نیمه اول دهه هشتاد مصروف این مهم شد. بر این اساس در سال 1381 «دكتری فلسفه گرایش منطق (منطق فلسفی)» به جای دكتری فلسفه و حكمت اسلامی گرایش منطق آغاز به كار كرد. در سال 1384 كارشناسی‌ارشد فلسفه و كلام اسلامی و كارشناسی‌ارشد فلسفه[ غرب] جای خود را به ترتیب به «كارشناسی‌ارشد فلسفه گرایش فلسفه اسلامی» و «كارشناسی‌ارشد فلسفه گرایش فلسفه غرب» دادند. در همین سال «دكتری فلسفه گرایش حكمت متعالیه» جانشین دكتری فلسفه و حكمت اسلامی گرایش حكمت متعالیه شد و «دكتری فلسفه گرایش فلسفه مشاء» تأسیس گشت. بر این اساس كلیه برنامه‌های درسی گروه (سه برنامه دوره دكتری و سه برنامه دوره كارشناسی‌ارشد) تولید اعضای هیأت علمی گروه است.
براساس شاخص رتبه آزمون ورودی كارشناسی‌ارشد دانشجویان، گروه فلسفه و حكمت دانشگاه تربیت مدرس در سه سال اخیر در دو گرایش فلسفه اسلامی و منطق رتبه اول كشوری را حائز است. در گرایش فلسفه غرب گروه در همین زمان رتبه سوم را داشته است. در مقطع دكتری در گرایش غیرانحصاری (یعنی رشته فلسفه گرایش حكمت متعالیه) با شاخص كیفیت دانشجویان پذیرفته شده، تألیفات و تأمین كادر هیأت علمی گروه‌های معتبر فلسفه كشور، گروه جایگاه طراز اول دارد. بیش ار 90% دانش‌آموختگان دكتری فلسفه دانشگاه تربیت مدرس اعضای هیأت علمی گروه‌های فلسفه دانشگاه‌های كشور هستند و بیش از نیمی از آنها عضو هیأت علمی گروه‌های فلسفه دانشگاه‌های شهر تهران می‌باشند. با این همه با توجه به استانداردهای علمی بین‌المللی و غیبت دانشگاه‌های ایرانی در بین دو هزار دانشگاه اول جهان یا پنجاه دانشگاه اول علوم انسانی جهان، گروه وضعیت فعلی را به هیچ ‌وجه رضایت بخش نمی‌داند و برای ارتقای جایگاه علمی خود در تلاش است.

bullet منابع آزمون دکتری فلسفه گرایش منطق (منطق فلسفی)