متن کامل خبر


 
پیام تبریک هیات رئیسه،استادان و کارکنان دانشکده علوم انسانی به دکترمتقی زاده

خلاصه خبر:

بنام خدا

جناب آقای دکترمتقی زاده

معاون محترم پژوهشی دانشکده علوم انسانی

با کمال مسرت  انتخاب شایسته:

1-           مجله برنامه ریزی و آمایش فضا  به عنوان مجله برتر 1393دانشگاه

2-           فصلنامه جستارهای زبانی به عنوان مجله شایسته تقدیر 1393دانشگاه

3-           فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران به عنوان مجله شایسته تقدیر 1393دانشگاه

4-           فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی  به عنوان مجله شایسته تقدیر 1393دانشگاه

به جنابعالی ، اعضای محترم هیات تحریریه و سایر همکاران مجله تبریک و تهنیت  عرض می نمائیم.

 

هیات رئیسه،استادان و کارکنان دانشکده علوم انسانی

28 آذر 1394 / تعداد نمایش : 1143