متن کامل خبر


 
گزارش پنجمین نشست کافه کتاب انسانی

خلاصه خبر:

پنجمین نشست کافه کتاب انسانی با حضور همکار ارجمندمان جناب آقای دکتر حاتمی به سرانجام رسید. جمعی از همکاران و دانشجویان گرد آمدند تا اخگر شوق نهان دیگران باشند که رخصت حضور نیافتند. موضوع سخن، مقام کتاب و کتابخوانی در تربیت شهروند بود و جناب دکتر به کمال در بازة زمانی مقرر برای حاضران مباحث ارزشمندی را بیان فرمودند که هر چند طرح نکته نکته ها گویای کیفیت سخن نیست اما آن هنگام که فشردگی امور و تدریس مجال حضور همکاران را  نمی دهد باید به همین نکته نکته ها بسنده کرد.

و اما نکات برجستة آمده در سخنِ جناب آقای دکتر حاتمی، نکته به نکته:

·         نقلی از تلسون ماندلا: « تعلیم و تربیت سلاحی گران از برای تغییر جهان است.» و به تعبیر من: فشنگ این سلاح، کتاب است.

·         تولستوی: « یافت ‌نشود آن لذتی که با لذت خواندن کتاب هماوردی کند.»

·         خط در امتداد حس بینایی شکل گرفته است و کتاب، حاصل اختراع خط است.

فراچنگ آوردن تجربه‌ها زمانی فراخ می‌طلبد و هزینه‌ای گران، لاجرم مقدور نمی‌باشد تا

به تجربة خویش درآوریم همه امور را.  امام علی علیه السّلام فرمودند: ما أكثَرَ العِبَرَ وَ أقَلَّ الاِعتِبارَ  (چه بسيارند عبرت ها  و چه اندك است عبرت گرفتن.)

·         کتاب است که تجربه های فرا زمانی را در برابرمان می‌نهد و تواناییم تا زمان های نبوده در آن را با کتاب به تجربه درآوریم.

·         آن هنگام که ذائقه خوانش ما رو به تعالی رود، شیوه تفکر، تراز تفقه و نیروی اقناع‌کنندگی ما هم رو به تعالی می‌رود.

·         انسان موجودی‌ست پذیرای آموختن، از نخستین حضور تا پایان حضور در جهان. آموختن نوعی تجربه اندوزی‌ست. که موجب رفتارهای به نسبت پایداری در انسان می‌شود.

سهم حواس ما در فراگیری متفاوت است و بیشترین سهم از آن بینایی‌ست. نگره یادگیریِ مشاهده‌ای نیز از منظر این مهم شکل گرفته است. سواد نیز یکی از دریچه های بصری ماست. برخی علما در خصوص تقریر کتاب، تعبیر از سواد به بیاض رساندن را دارند. یعنی آن هنگام که علم ما مشهود می‌شود.

 

24 آبان 1394 / تعداد نمایش : 993