متن کامل خبر


 
انتصاب عضو هیأت علمی دانشگاه در شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی

خلاصه خبر: با حکم معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر مریلا احمدی به سمت عضو کارگروه زبان ها و ادبیات خارجی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی منصوب شد.

 

 

با حکم معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر مریلا احمدی به سمت عضو کارگروه زبان ها و ادبیات خارجی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی منصوب شد.

 

 

 

 

با حكم دكتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر مریلا احمدی عضو هیأت علمی دانشگاه  به مدت 2 سال به سمت عضو کارگروه زبان ها و ادبیات خارجی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی منصوب شد.
در بخشی از اين حکم آمده است: "در اجرای ماده 9 آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به منظور پشتیبانی و ارائه خدمات کارشناسی و مشورتی در امر برنامه ریزی، بر اساس پیشنهاد شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده سرکارعالی، به موجب این حکم برای مدت دو سال به سمت عضو کارگروه زبان ها و ادبیات خارجی در شورای تحول منصوب می شوید."

 

24 آبان 1394 / تعداد نمایش : 1164