متن کامل خبر


 
برنامه سخنرانی های اعضای گروه جامعه شناسی

خلاصه خبر:

هدف این برنامه  فراهم کردن امکان ارایه  نتایج آخرین پژوهش های علمی  توسط  استادان گروه جامعه شناسی  و نیز توسط  دانشجویان  است.   سمینار شش ماهه دانشجویان دکتری نیز  در چارچوب این نوع برنامه ها برگزار خواهد شد . از همه   استادان، دانشجویان و علاقه مندان  به موضوعات  حوزه علوم اجتماعی  دعوت می شود، در صورت تمایل در این سخنرانی ها حضور داشته باشند.

 

مدیریت گروه جامعه شناسی  و انجمن علمی  دانشجویان  جامعه شناسی

مکان 

زمان

تاریخ

موضوع سخنرانی

سخنرانی

سالن  شکویی

5-7

25/8/1394

تبیین علمی نصرت الهی در وقوع انقلاب اسلامی

دکتر حاضری

سالن  شکویی

5-7

25/9/1394

مساله قانون در ایران

دکتر رضایی

سالن  شکویی

5-7

25/11/1394

تجربه دموکراتیزاسیون در ایران و ترکیه

دکتر ساعی

سالن  شکویی

5-7

31/1/1395

رویکرد تحویلی در مطالعات جامعه شناسی دین

دکتر شجاعی زند

سالن  شکویی

5-7

27/2/1395

مسأله مندی علوم اجتماعی در ایران: طرح یک برنامه پژوهشی

دکتر آروین

 

19 آبان 1394 / تعداد نمایش : 1129