متن کامل خبر


 
کارگاههای آموزشی روش تحقیق

خلاصه خبر: دانشکده علوم انسانی کارگاههای روش تحقیق برگزار می کند.

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

روز

تاریخ

ساعت

مکان

1

منطق پژوهش راهنمایی برای پروپوزال نویسی

دکتر لطف اله نبوی

 

چهارشنبه

27-11-95

10تا12و

13تا15

ساختمان دانشکده علوم انسانی- طبقه چهارم-سالن علامه جعفری

2

روش تحقیق در علم برنامه ریزی

دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری

چهارشنبه

4-12-95

8تا12

ساختمان دانشکده علوم انسانی- طبقه اول- سالن شکویی

3

کارگاه پروپوزال نویسی

دکتر فردوس

  آقاگل زاده

شنبه

7-12-95

10تا12و

13تا15

ساختمان دانشکده علوم انسانی- طبقه اول- سالن شکویی

4

پژوهش مسئله محور

دکتر علی ساعی

شنبه

14-12-95

8تا12

ساختمان دانشکده علوم انسانی- طبقه اول- سالن شکویی

 
13 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1132