متن کامل خبر


 
برگزاری جلسه سخنرانی گروه زبان و ادبیات عربی

خلاصه خبر: جلسه سخنرانی گروه زبان و ادبیات عربی با سخنرانی آقای دکتر شکری مبخوت برگزار می‌شود

به استحضار عالی می رساند،
جلسه سخنرانی گروه زبان و ادبیات عربی با سخنرانی آقای دکتر شکری مبخوت، در روز دوشنبه 20/7/94 ساعت 12 - 10:30 در سالن استاد میرحسنی برگزار می‌شود.

15 مهر 1394 / تعداد نمایش : 1085