زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
نهله غروی نائینی علوم قرآن و حدیث استاد مطالعات زنان - - حقوق زن در اسلام مباحث زنان در قرآن و حدیث اخلاق و تعلیم و تربیت
عزت السادات میرخانی فقه و اصول و حقوق اسلامی استادیار مطالعات زنان - - حقوق زن در اسلام فقه و حقوق اسلامی - زنان و خانواده - حقوق زن در اسلام
فریده شکری حقوق خصوصی استادیار مطالعات زنان - - حقوق زن در اسلام حقوق زن و خانواده -
محمود رضا گشمردی آموزش زبان فرانسه با رویکرد شناختی دانشیار مطالعات زنان - - حقوق زن در اسلام روانشناسی زبان ترجمه شناسی با رویکرد شناختی
طوبی شاکری فقه و حقوق جزا استادیار مطالعات زنان - - حقوق زن در اسلام حقوق کیفری - فقه زنان - حقوق زن و خانواده