زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
ارسلان گلفام زبان شناسی دانشیار زبان شناسی - نحو - زبان شناسی شناختی - معنی شناسی - رده شناسی
عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا زبان شناسی دانشیار زبان شناسی واج شناسي آواشناسی - زبان شناسی اسلامی
سحر بهرامی خورشید زبان شناسی استادیار زبان شناسی زبان شناسی شناختی ( دستور شناختی ) صرف( ساختواژه )
ارسلان گلفام زبان شناسی همگانی دانشیار زبان شناسی همگانی دستور شناختی معنی شناسی شناختی
فردوس آقاگل زاده سیلاخور زبان شناسی همگانی استاد علوم شناختی- زبان شناسی تحلیل گفتمان