زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
فردوس آقاگل زاده سیلاخور زبانشناسی استاد زبانشناسی 1- تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی 2– زبان شناسی کاربردی 1- ادبیات از دیدگاه زبان شناسی 2- زبان شناسی حقوقی ( قضایی)
ارسلان گلفام زبانشناسی دانشیار زبانشناسی 1- نحو 2-زبان شناسی شناختی 1-معنی شناسی 2-رده شناسی
عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا زبانشناسی دانشیار زبانشناسی واج شناسی 1 – آواشناسی 2- زبان شناسی اسلامی
سحر بهرامی خورشید زبانشناسی استادیار زبانشناسی زبان شناسی شناختی ( دستور شناختی ) صرف( ساختواژه )