زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
خلیل پروینی زبان و ادبیات عربی(گرایش ادبیات) استاد زبان و ادبیات عرب نقد ادبی و ادبیات تطبیقی– ادبیات داستانی نظریه پردازی در حوزه ادبیات و نقد اسلامی-مطالعات ادبی و نقدی در قرآن
کبری روشن فکر زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عرب 1-ادبیات معاصر عربی2- شعر معاصر عربی 3-داستان کوتاه ادبیات زبان-نقد اجتماعی
عیسی متقی زاده زبان و ادبیات عربی دانشیار زبان و ادبیات عرب 1-صرف و نحو 2- بلاغت3-آموزش زبان عربی مطالعات اسلامی و قرآنی-مطالعات خاور شناسی