زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
آبتین گل کار ادبیات روسی استادیار آموزش زبان روسی آموزش ادبیات واژه ‌شناسی
هادی بهارلو زبان روسی استادیار آموزش زبان روسی - اصطلاح شناسی زبان روسی - واژه سازی - آواشناسی زبان روسی - آموزش زبان روسی
محبوبه علیاری شوره دلی زبان روسی استادیار آموزش زبان روسی صرف و نحو زبان روسی - زبان شناسی - اصول و روش آموزش زبان روسی
محمدرضا محمدی زبان و ادبیات روسی دانشیار آموزش زبان روسی صرف و نحو زبان روسی زبان ‌شناسی
میریلا احمدی آموزش زبان روسی دانشیار آموزش زبان روسی آموزش زبان اصطلاحات و ضرب‌المثلها