زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
نبی اله ابراهیمی روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل امنیت بین الملل نظریه های روابط بین الملل، مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا
سید مسعود موسوی شفائی روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل اقتصاد سیاسی بین الملل نظریه های روابط بین الملل، مسائل انرژی، مسائل شرق آسیا، جهانی شدن
احمد سلطانی نژاد روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل فناوری اطلاعات و روابط بین الملل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران
محمدحسین جمشیدی روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دین و روابط بین الملل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سازمانهای بین المللی، انقلاب اسلامی
محسن اسلامی استادیار روابط بین الملل سیاست خارجی ایران مسائل خاورمیانه