زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
محمدحسین جمشیدی روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل دین و روابط بین الملل 1-سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 2-سازمانهای بین المللی 3-انقلاب اسلامی
احمد سلطانی نژاد روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل فناوری اطلاعات و روابط بین الملل 1-سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 2-سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران
سید مسعود موسوی شفائی روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل اقتصاد سیاسی بین الملل 1-نظریه های روابط بین الملل 2-مسائل انرژی 3-مسائل شرق آسیا 4 -جهانی شدن
نبی اله ابراهیمی روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل امنیت بین الملل 1-نظریه های روابط بین الملل 2-مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا
محسن اسلامی روابط بین الملل استادیار روابط بین الملل سیاست خارجی ایران مسائل خاورمیانه