زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
سیدعلی علوی جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدلسازی مدیریت و سیستم های شهری
ابوالفضل مشکینی جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری برنامه ریزی مسکن مطالعات شهر ایرانی – اسلامی
صفر قائد رحمتی جغرافیا استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحلیل فضایی مسایل شهری برنامه ریزی منطقه ای