زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
رضا قراخانلو فیزیولوژی ورزشی استاد تربیت بدنی و علوم ورزشی سازگاریهای عصبی و عضلانی به فعالیت بدنی فیزیولوژی ورزش
محمد احسانی مدیریت ورزشی استاد تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت اوقات فراغت مدیریت بازاریابی در ورزش
هاشم کوزه چیان مدیریت ورزشی استاد تربیت بدنی و علوم ورزشی برنامه ریزی ورزشی توریسم ورزشی
حمید آقاعلی نژاد فیزیولوژی ورزشی دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی ایمونولوژی ورزشی علم تمرین