زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
جواد نیستانی باستانشناسی دانشیار باستانشناسی-دوران اسلامی معماری، هنر، فلزکاری سفالگری دوران اسلامی
سیدمهدی موسوی کوهپر باستانشناسی دانشیار باستانشناسی-دوران اسلامی فلزگری و معماری اواخر دوره ساسانی و اوایل دوران اسلامی
حامد وحدتی نسب پیش از تاریخ دانشیار باستانشناسی-دوران پیش از تاریخ ژنتیک انسانی
علیرضا هژبری نوبری باستانشناسی-دوران تاریخی استاد باستانشناسی-دوران تاریخی آغاز تاریخ شمال غرب ایران هنر و معماری دوران هخامنشی
سیدمهدی موسوی کوهپر باستانشناسی-دوران تاریخی دانشیار باستانشناسی-دوران تاریخی باستانشناسی دوره ساسانی هنر دوره ساسانی