فهرست دروس


 

bulletکارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

bulletکارشناسی ارشد بازاریابی ورزشی

bulletدکترا مدیریت ورزشی

bulletفیزیولوژی (کارشناسی ارشد و دکترا)

فهرست دروس مقطع كارشناسي ارشد

گرايش مديريت ورزشي

تعداد واحدهایی که دانشجو باید در این دوره با موفقیت بگذراند
تعداد واحد اصلی : تعداد واحد اختیاری :
تعداد واحد جبرانی : تعداد واحد سمینار :
تعداد واحدپایان نامه : جمع کل واحدها :


 

دروس اصلی

 

ردیف کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا همنیاز
نظری عملی
1   تجزيه و تحليل آماري پيشرفته 2 -  
2   روش هاي تحقيق 2 -  
3   زبان تخصصي 2 -  
4   كاربرد رايانه در علوم ورزشي 2 -  
5   تئوريهاي مديريت و سازمان 2 -  
6   اصول و فلسفه تربيت بدنب و ورزش 2 -  
7   مديريت اوقات فراغت و ورزشهاي تفريحي 2 -  
8   مديريت مالي و بودجه بندي 2 -  
9   تجزيه و تحليل سيستمي 2 -  
10   مديريت اماكن و تجهيزات ورزشي 2 -