متن کامل خبر


 
برنامه اجرایی مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) پذیرش دانشجو در مقطع دکتری در گروه جامعه‌شناسی

خلاصه خبر: برنامه اجرایی مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) پذیرش دانشجو در مقطع دکتری در گروه جامعه¬شناسی دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد.

در چارچوب سیاست تخصص‌محوری دانشکده علوم انسانی، به منظور بهبود فرایند ارزیابی تخصصی پذیرش دانشجویان دکتری و با هدف آغاز هم‌زمان آموزش و پژوهش و کوتاه‌سازی دوره تحصیلی در گروه جامعه‌شناسی، منطبق با ضوابط و آئین‌نامه آزمون ورودی دکتری مصوب 1/2/1394 وشیوه‌نامه اجرایی 1395و پیرو مصوبه شورای تخصصی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 21/1/1396 برنامه اجرایی مرحله دوم (ارزیابی تخصصی) پذیرش متقاضیان مقطع دکتری در گروه جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس به شرح زیر خواهد بود.

 1. هریک از اعضای گروه جامعه‌شناسی، بنابرمیزان ظرفیت پذیرش راهنمایی رساله درمقطع دکتری و نیز در حوزه تخصص اعلام شده‌شان، موضوعات پژوهشی مشخصی را به مدیر گروه ارائه خواهند کرد تا در سایت گروه و دانشگاه ذیل شرایط پذیرش متقاضیان برای تحصیل در مقطع دکتری گروه جامعه‌شناسی اعلام شود. موضوعات پژوهشی استادان گروه درسال تحصیلی 1396 به شرح زیر است:
  • دکتر علیمحمد حاضری: 1.تطبیق تئوری های انقلاب با انقلاب اسلامی ایران 2. جریان شناسی سیاسی در جمهوری اسلامی ( توصیف و تبیین موانع و عملکرد هر یک از جریانهای سیاسی بعد از انقلاب)
  • دکتر محمد رضایی : مجادله جهانی ـ محلی و سیاست فرهنگ: مطالعه تطبیقی در خاور میانه
  • دکترعلیرضا شجاعی زند: 1. آینده دين 2. دين و دموکراسی 3.جامعه‌شناسي روشنفکري در ايران
  • دکتر علی ساعی: مطالعه تطبیقی دموکراتیزاسیون در خاورمیانه
  • دکتر بهاره آروین: بررسی تاریخی نهاد علم در ایران
 2. متقاضیان طرح تحقیق پیشنهادی‌شان را برای رساله دکتری با حجم 3000 تا 4000 کلمه صرفا در چارچوب یکی از موضوعات پژوهشی اعلام شده از سوی اعضای گروه جامعه‌شناسی پیش از حضور در جلسه مصاحبه مطابق با دستورالعمل اعلام‌شده توسط دانشگاه، به آدرس ایمیل گروه جامعه شناسی sociology@modares.ac.ir ارسال کنند.
 3. پیش از برگزاری جلسه مصاحبه، هریک اعضای گروه، طرح‌های تحقیقی مربوط به حوزه پژوهشی خود را مورد بررسی قرار داده ، جلسه مصاحبه بر محوریت طرح پیشنهادی متقاضی وبا مرکزیت استاد راهنمای اعلام‌شده برگزار خواهد شد.
 4. دانشجویان پذیرفته شده ملزم به انجام مرحله پژوهشی دوره دکتری در چارچوب طرح پیشنهادی اولیه با راهنمایی استاد تعیین شده هستند. هرگونه اصلاح در طرح اولیه با موافقت و تاییداستاد راهنما صورت خواهد گرفت.
 5. کلیه شرایط فوق به عنوان شرایط پذیرش متقاضیان برای تحصیل در مقطع دکتری در گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس در وبگاه گروه و دانشگاه، پیش از انتخاب گرایش‌ها و محل تحصیل توسط داوطلبان، اعلام خواهد شد.

 

19 اردیبهشت 1396 / تعداد نمایش : 3052