متن کامل خبر


 
دانشگاه و کنگره عظیم اربعین

خلاصه خبر: این حماسه که مردم کشور ما نیز در خلق آن نقش بسزایی دارند دارای ابعاد متعدد و متنوع جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، اخلاقی، عرفانی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... می باشد که شایسته است متفکران و اندیشمندان ما نیز در این حوزه مطالعات و پژوهش‌های عمیقی داشته باشند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر فلاح رفیع مسئول نهاد رهبری در جلسه شورای دانشگاه ضمن تسلیت ایام دهه آخر صفر سخنان خود را با موضوع اربعین و ابعاد گوناگون آن اختصاص دادند و گفتند: مناسبت اربعین بی‌تردید جامع‌ترین مناسبت هاست. این مناسبت آنقدر عظیم و بزرگ است که نمی‌توان به سهولت از کنار آن گذشت و آن را نادیده گرفت. هرچند امپریالیسم رسانه‌ای در سطح جهان انعکاس چندانی از این حماسه بزرگ نداشت، اما یقینا می‌داند که دنیا به این حماسه با چشم اعجاب به عنوان یک مراسم بزرگ مذهبی می‌نگرد.

ایشان ضمن اشاره به نظرات پل تیلیش از فیلسوفان دین قرن بیستم ، افزودند: این حماسه که مردم کشور ما نیز در خلق آن نقش بسزایی دارند دارای ابعاد متعدد و متنوع جامعه‌شناختی، روان‌شناختی، اخلاقی، عرفانی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و... می باشد که شایسته است متفکران و اندیشمندان ما نیز در این حوزه مطالعات و پژوهش‌های عمیقی داشته باشند. مطابق نظر پل تیلیش بین دین و فرهنگ رابطه صورت و محتوا حاکم است بدین ترتیب که صورت دین، فرهنگ است و جوهر فرهنگ، دین، به نظر وی باید در این زمینه تحقیق کرد که مقولات دینی در هر عصری چه نیازهایی از انسان ها را پاسخ می‌دهند. باید آن نیازها را شناخت و پاسخ آنها را از باورها و مناسک دینی پیدا کرده و رابطه‌ی موجود بین فرهنگ و دین را تشریح و تبیین نمود. ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تحقیقات و پژوهش هایی از این سنخ در ارتباط با باورها و مناسک مذهبی خود هستیم.

دکتر فلاح‌رفیع ادامه دادند: سوال اساسی این است که با توجه به ابعاد مختلف مسأله اربعین در زمان حاضر، ما تا چه میزان روی این ابعاد کار کرده‌ایم؟ چرا اندیشمندان ما در ابعاد گوناگون این تجمع عظیم بی سابقه در سطح جهانی مطالعه و مداقه نمی‌کنند؟ به نظر می رسد یکی از خدمات بزرگی که محقق مسلمان می‌تواند به حماسه عاشورا و به طور کلی‌تر به مذهب شیعه عرضه کند پژوهش در این زمینه و شکافتن ابعاد مختلف آن است. آیا نباید این موضوع مبنای پژوهش‌های جامعه‌شناختی قرار بگیرد؟ آیا سزاوار نیست این واقعیت تاریخی در ابعاد مختلف آن همچون ابعاد روان‌شناختی، جامعه‌شناختی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی مورد بررسی قرار بگیرد؟

مسئول نهاد رهبری دانشگاه تربیت‌مدرس خاطرنشان ساختند: البته باید اذعان نمود جامعه دانشگاهی اعم از استادان، دانشجویان و کارکنان الحمدلله والمنه در شکل‌گیری این حماسه عظیم از جامعه عقب نمانده‌اند بلکه در بسیاری موارد پیشقراول هم بوده‌اند. لیکن آنچه مد نظر است مطالعه و تعمق اساسی و الگوبرداری از این حماسه سترگ در ساحت علم و فرهنگ و رشد توسعه این دو می باشد که متأسفانه تا کنون چندان اندیشه ورزی در این زمینه صورت نگرفته است امید است در آینده این امر محقق شود.

وی در پایان سخنان خود افزودند: این حادثه هرچند از نشانه های مذهب شیعه می باشد، اما چنان ظرفیت و استعداد عظیمی دارد که دیگر مذاهب حتی ادیان در اقصی نقاط جهان را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است و می رود در آینده ای نه چندان دور، به کنگره بین المللی و رقم زننده تاریخ آینده جهان بدل شود.

کانال نهاد رهبری دانشگاه

کانال دکتر فلاح رفیع

22 آبان 1396 / تعداد نمایش : 497