متن # عنوان دسته گروه دریافت متن
متن # عنوان دسته گروه دریافت متن
آئین‌نامه تشکیل کرسی‌های آزاد اندیشی Policy سایر
آئین‌نامه‌تأسیس‌ و‌ فعالیت‌ انجمن‌ها و‌اتحادیه‌های‌‌ انجمن‌های‌ علمی‌ دانشجویی Policy دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
دستور العمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی Policy سایر
آئین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی Policy دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
دستورالعمل اجرایی جشنواره ملی حرکت (ویژه دستاوردها و آثار انجمن‌های علمی دانشجویی) Policy دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی Scope سایر
آئین‌نامه‌های تشکل‌های دانشجویی Scope دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
آئین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی موسسه‌های آموزشی و پژوهشی Scope استاد
دستورالعمل تشکیل باشگاه آزاد اندیشی دانشگاهیان Scope سایر
شیوه‌نامه بررسی مستندات ماده 1 آئین‏‌نامه در کمیسیون تخصصی ماده 1 Scope استاد
تبیین ماده 1 آئین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی Scope استاد
آئین‌نامه استاد مشاور فرهنگی Social استاد
آئين‌نامه داخلی استفاده از تسهيلات دانشجويی در قبال انجام خدمات (قرارداد کار دانشجويی) Social دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه‌نامه اجرای بازدیدهای علمی انجمن‌های علمی دانشجویی Policy دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه‌نامه تبلیغات برنامه‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی Scope سایر
شیوه‌نامه انتخاب دانشجویان ممتاز فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس Scope دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
شیوه‌نامه برگزاری اردوهای جهادی دانشگاه تربیت مدرس Scope شیوه‌نامه برگزاری اردوهای جهادی دانشگاه تربیت مدرس پیرو آیین‌نامه 144062 اردوهای دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 15/6/1395 شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، این شیوه‌نامه برای اجرای اردوهای جهادی دانشگاه تربیت مدرس ابلاغ می‌شود. ماده 1: مجری اردوی جهادی باید یکی از زیرمجموعه‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی شامل انجمن‌های علمی دانشجویی، کانون‌های فرهنگی و هنری، بسیج دانشجویی یا اساتید و یا سایر تشکل‌های رسمی باشد. ماده 2: برنامه‌ پیشنهادی اردوی جهادی باید در قالب کاربرگ‌های مربوطه و حداقل یک ماه قبل از برگزاری به معاونت فرهنگی و اجتماعی ارائه شود. ماده 3: شرکت‌کنندگان و سرپرست معرفی شده اردوی جهادی باید از دانشگاهیان (دانشجویان، کارمندان، اعضای هیأت علمی) دانشگاه تربیت مدرس باشند. ماده 4: مجوز برگزاری اردوهای جهادی از سوی شورای فرهنگی دانشگاه صادر می‌شود و اولویت برگزاری این اردوها با مناطق اطراف تهران است، در موارد خارج از استان تهران اخذ تأیید شورای تامین استانداری یا سپاه منطقه‌ای مقصد برگزاری اردو، ضروری است. ماده 5: میزان حمایت مالی و پشتیبانی از اردوهای جهادی و انجام بیمه بر اساس بررسی کارشناسی و مصوبه شورای مدیران معاونت فرهنگی و اجتماعی خواهد بود. ماده 6: شرط پذیرش اردوهای جهادی خارج از استان تهران و البرز، استفاده از مسیر ریلی برای سفر است. ماده 7: سرپرست اردوی جهادی باید گزارش و مستندات اجرای اردو را پس از برگزاری به معاونت فرهنگی و اجتماعی ارائه دهد. این شیوه‌نامه به صورت آزمایشی از تاریخ 1/7/1397 به مدت یک سال اجرا خواهد شد.
فرآیند نظارت و اجرای برنامه‌ها در معاونت فرهنگی و اجتماعی Scope سایر فرآیند نظارت و اجرای برنامه‌ها در معاونت فرهنگی و اجتماعی
فرآیند نظارت و اجرای برنامه‌هایی که رأسا به‌وسیلة انجمن‌های علمی دانشجویی یا کانون‌های فرهنگی و هنری برگزار می‌شود Scope سایر فرآیند نظارت و اجرای برنامه‌هایی که رأسا به‌وسیلة انجمن‌های علمی دانشجویی یا کانون‌های فرهنگی و هنری برگزار می‌شود
فرآیند تصمیم‌گیری و صدور مجوز معاونت فرهنگی و اجتماعی Scope سایر فرآیند تصمیم‌گیری و صدور مجوز معاونت فرهنگی و اجتماعی