متن کامل خبر


 
آموزش گام به گام CPR

خلاصه خبر: مرکز بهداشت و درمان فیلم آموزشی CPR را منتشر می‌کند

احیای قلبی ریوی

فردی كه دچار ايست قلبی-تنفسی شده است با انجام صحيح مانورهای احيا قلبی تنفسی می‌تواند از مرگ حتمی نجات پيدا كند. درمواردی مثل ايست قلبی، غرق شدن، خفگی يا مصرف زياده از حد مواد مخدر، احيای قلبی ريوی می‌تواند فرد را به زندگی بازگرداند. وقتی كه به عنوان اولين نفر بر بالين فرد فاقد علايم هوشياری حاضر می‌شويد بايد به برخی نکات مهم توجه كنيد: كنترل محيط به اين دليل كه هر گونه عامل خطری مانند دود، گاز گرفتگی، احتمال ريزش آوار و ... وجود نداشته باشد. در صورتيکه هيچ عامل خطری فرد بيهوش و احياگر را تهديد نمی‌كند فرآيندهای احيا را شروع كنيد:

  1. ارزیابی هوشیاری: در ارزيابی هوشياری بيمار را صدا بزنيد يا تکان بدهيد و يا يک تحريک دردناک به بيمار وارد كنيد.نکته: بايد دقت كرد كه در بيماران با احتمال صدمه ستون فقرات لازم است اين تکان دادن به نرمی صورت گيرد.
  2. ارزیابی تنفس بیمار با نگاه کردن، شنیدن و احساس کردن: همزمان با تکان دادن و صدا زدن بيمار، وضعيت تنفسی او بررسی شود؛ اگر فرد بيهوش تنفس ندارد و يا تنفس او نرمال نيست يعنی تنفس سطحی و غيرموثر دارد(agonal respiration) ، اگر نه حركتی وجود دارد و نه تنفسی، در اين حالت بايستی با گرفتن نبض بيمار وضعيت قلبی ارزيابی شود.
  3. ارزیابی قلبی: ابتدا نبض گردن (كاروتيد) را كنترل كنيد و سپس نبض عروق ران. نحوه کنترل نبض عروق گردن و ران: كاروتيد را بايد در شيار مابين نای و عضله مورب گردنی پيدا كنيد؛ رگ گردن را به صورت يکطرفه لمس نماييد تا خونرسانی به مغز دچار مشکل نشود. در صورت عدم لمس نبض عروق گردن، ماساژ قلبی را شروع كنيد.
  4. ماساژقلبی: برای اين كار بالای سر بيمار قرار بگيريد، مركز قفسه سينه (يک سوم انتهايي يا وسط استخوان جناق) را پيدا كرده و قفسه سينه را حداقل به عمق 5 سانتيمتر و 100 بار در دقيقه فشار دهيد؛ يعنی هر ضربه بايد در كمتر از يک ثانيه انجام شود. بعد از هر 30 بار ماساژ قلبی دو تنفس دهان به دهان انجام بدهيد (يک سيکل). نکته 1: دست فرد ماساژ دهنده بايد كاملا مستقيم و بدون خم شدگی باشد. يعنی بايد آرنج).نکته 1: دست فرد ماساژ دهنده بايد كاملا مستقيم و بدون خم شدگی باشد. يعنی بايد آرنج‌ها راست وكشيده باشند، انگشتان دست درهم قفل شده وكف دست روی وسط قفسه سينه قرار گیرد.نکته 2 : برای به گردش در آمدن اكسيژن در بدن و نجات مغز، قلب و ساير ارگان‌های حياتی بدن بايد 100 بار در دقيقه ماساژ قلبی داده شود.
  5. دادن تنفس: ابتدا سر بيمار را رو به عقب برگردانيد و خود در سمت چپ بيمار قرار بگيريد؛ در صورت داشتن ماسک يک بار مصرف، آن را روی دهان بيمار قرار داده و دو تنفس به بيمار دهيد. حال دوباره 30 ضربه و دو تنفس مصنوعی را به بيمار بدهيد. اين كار را تا زمانی كه كپسول اكسيژن و يا تيم پزشکی به محل حادثه برسند انجام دهيد. به دليل خسته كننده بودن عمليات احيا به صورت انفرادی، از كمک ساير افراد حاضر در صحنه استفاده نماييد.نکته 1 : در زمان انجام تنفس دهان به دهان، بينی بيمار بايد بسته باشد؛ اين كار را با همان دستی كه روی پيشانی بيمار قرار داده‌ايد انجام دهيد.

در دو فایل پیوست شیوه احیای قلبی به صورت تک نفره و دو نفره آموزش داده می‌شود.

  1. آموزش CPR یک نفره
  2. آموزش CPR دونفره
28 تیر 1395 / تعداد نمایش : 2038