متن کامل خبر


 
کارگاه آموزش جرأت ورزی به مدت 4 جلسه و از تاریخ 97/02/11 الی 97/03/01 برگزار گردید

خلاصه خبر: این کارگاه با حضور تعدادی از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد

رئوس و مطالب عنوان شده در کارگاه به شرح زیر است:
جلسه اول

 1. تعریف جرأت ورزی و اشکال جرأت ورزی
 2. ویژگی‌های افراد جرأت ورز
 3. هدف‏های آموزش جرأت‏ورزی
 4. سبک‏های رفتاری منفعلانه، پرخاشگرانه، و جرأت‏ورزانه

جلسه دوم

 1. ارزیابی میزان جرأت ورزی شرکت کنندگان
 2. افزایش عزت نفس
 3. خودپنداره و نقش تجربه‌ها در شکل‌گیری آن
 4. روابط با دیگران و تصویر خودپنداره

جلسه سوم

 1. بهبود خودپنداره و تصویر از خود
 2. افزایش خودگویی‌های مثبت

جلسه چهارم

 1. شروع تمرین‌های مقدماتی جرأت ورزی 

6 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 397