متن کامل خبر


 
اردوی یک روزه برای دانشجویان خوابگاه مدرس (خوابگاه متاهلی) برگزار شد

خلاصه خبر: در این اردوی تفریحی_روانشناسی جناب آقای بیک بابایی روانشناس مرکز مشاوره نیز حضور داشتند.

در این اردوی تفریحی_روانشناسی جناب آقای بیک بابایی روانشناس مرکز مشاوره نیز حضور  داشتند و مطالبی از قبیل نحوه استفاده از خدمات مرکز مشاوره و ضرورت استفاده از خدمات مشاوره‌ای و روان‌درمانی دانشجویان و چگونگی نحوه ارتباط با  روانشناسان خوابگاهی مطالبی  ارایه گردید، ضمنا جلسه آموزشی به مدت 45 دقیقه با محتوای تغییر در زندگی و بازی مجسمه برای دانشجویان بصورت مشارکتی همراه با بارش فکری در محوطه کاخ نیاوران برگزار شد.
در پایان جلسه به سوالات مربوط در مباحث ارایه شده دانشجویان پاسخ داده شد.

24 اردیبهشت 1397 / تعداد نمایش : 409