متن کامل خبر


 
گردهمایی سالانه همیاران سلامت روان مرکز مشاوره دانشگاه برگزار شد

خلاصه خبر: این گردهمایی سالانه شنبه ۱۹ اسفند ماه ۹۶ با حضور رییس مرکز مشاوره، کارشناسان مرکز و همیاران سلامت روان برگزار گردید.

 

در این جلسه هم اندیشی، جهت بهبود بیشتر مسایل موجود در میان دانشجویان و همچنین توضیح مجدد شرح وظایف همیاران و سپاسگزاری از مسوول گذشته و تعیین مسوول جدید گفتگوهایی انجام شده و تصمیماتی اتخاذ گردید.
امید است همانند گذشته، در روزهای آتی نیز با همکاری بیشتر همیاران سلامت و روانشناسان مرکز مشاوره، بتوانیم شاهد بهبود بیشتر مسایل موجود بین دانشجویان دانشگاه باشیم.

14 فروردین 1397 / تعداد نمایش : 361