متن کامل خبر


 
گارگاه مهارت مدیریت خشم ۱۴ اسفند در خوابگاه مدرس برگزار شد

خلاصه خبر:

در این کارگاه به دانشجویان آموزش داده شد که چگونه این احساس خود را بشناسند و راهکارهای مقابله صحیح با آن را مورد استفاده قرار دهند. دانشجویان در این زمینه بسیار اعلام نیاز کردند و مرکز مشاوره تصمیم گرفت کارگاه مهارت مدیریت خشم را به صورت سلسله کارگاه‌ها ارایه دهند تا باز هم بتواند قدمی در راستای تامین نیاز و سلامت روان دانشجویان بردارد.

23 اسفند 1396 / تعداد نمایش : 480