متن کامل خبر


 
هوش هیجانی چیست؟

خلاصه خبر: مفهوم هوش هیجانی نشان می‌دهد که چرا دونفر با IQ یکسان، ممکن است به درجات بسیار متفاوتی از موفقیت در زندگی دست یابند.

 هوش هیجانی

 

مفهوم هوش هیجانی نشان می‌دهد که چرا دونفر با IQ یکسان، ممکن است به درجات بسیار متفاوتی از موفقیت در زندگی دست یابند.
هوش هیجانی یک عنصر بنیادین از رفتار انسان است که جدا و متفاوت از هوش شناختی عمل می‌کند.

14 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 722