آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 

bulletآئین‌نامه پرداخت انتشارات دانشگاه

 1. آئین‌نامه پرداخت مركز نشر

bulletدستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های بخش تكثیر

 1. دستور‌العمل نحوه تكثیر پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه تربیت مدرس
 2. شیوه‌نامه استفاده از سهمیه اعتبار تکثیر

bulletدستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های كتاب

 1. آئین‌نامه انتخاب كتاب برتر اعضای هیأت علمی دانشگاه
 2. آئین‌نامه پذیرش كتاب‌های تألیف و ترجمه‌ای دانشگاه تربیت مدرس برای چاپ
 3. آئین‌نامه قیمت‌گذاری كتاب‌های منتشر شده دانشگاه تربیت مدرس
 4. آئین‌نامه اهدای کتاب‌های سفارش تألیف دانشگاه تربیت مدرس
 5. دستورالعمل اهدای پایان‌نامه (رساله)های چاپ شده دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
 6. شیوه‌نامه اهدای کتاب منتشر شده دانشگاه تربیت مدرس
 7. شیوه‌نامه تخفیف بهای كتاب‌های منتشر شده دانشگاه تربیت مدرس
 8. شیوه‌نامه سفارش تألیف کتاب
 9. فرآیند تدوین کتاب مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس

bulletدستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های مجله

 1. اهداف و سیاست‌های مجله‌های علمی
 2. آئین‌نامه تشكیل كمیسیون مجله‌های علمی كشور
 3. آيين‌نامه تعيين اعتبار مجله‌های علمي كشور
 4. آئین‌نامه چاپ پایان‌نامه (رساله)های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
 5. آئین‌نامه حق مالكیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس
 6. آئین‌نامه نحوه انتشار مجلات علمی ـ تخصصی دانشگاه تربیت مدرس
 7. دستورالعمل قیمت‌گذاری، اهدا و اشتراک مجلات علمی ـ تخصصی منتشر شده دانشگاه تربیت مدرس
 8. دستورالعمل نحوه حمایت از انتشار مجلات علمی ـ تخصصی مشترك بین دانشگاه تربیت مدرس و انجمن‌های علمی معتبر

bulletسایر آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها

 1. دستور خط فارسی