زمين‌شناسی مهندسي پيشرفته


 
زمين‌شناسی مهندسي پيشرفته تاریخ ثبت : 1396/03/30
طبقه بندي :
عنوان اصلی کتاب : زمين‌شناسی مهندسي پيشرفته
دانشکده : علوم پایه
siteid دانشکده : 24
ادامه عنوان اصلی کتاب : -
نگارنده/نگارندگان : -
مترجم/مترجمان : -
ترجمه / تألیف : -
تهیه و تنظیم : -
سفارش تألیف : -
شابک : 978-600-5394-5-2
شمارگان : 1000
تاریخ انتشار : 1396
نوبت چاپ : دوم
چاپ : اول 1393
قیمت : 440.000
سال چاپ کتاب اصلی : -
صفحات ترجمه شده : -
کتاب برگزیده : -
توضیحات : اين اثر در پنج بخش تنظيم شده است كه بخش اول شامل يك فصل است و در آن مخاطب با مباحث كلي زمين‌شناسي مهندسي آشنا مي‌شود. در بخش دوم موضوعات مرتبط با بررسي‌هاي ميداني بررسي مي‌شود كه چهار فصل را دربر دارد. موضوع شناسايي منطقه‌اي در فصل دوم، كاوش‌هاي سطحي زمين در فصل سوم، كاوش‌هاي زيرزميني در فصل چهارم و كاوش‌هاي ژئوفيزيكي در فصل پنجم بررسي مي‌شوند. در بخش سوم كتاب شامل خصوصيات مهندسي خاك‌هاست كه پنج فصل را پوشش مي‌دهد. بدين ترتيب خصوصيات فيزيكي خاك‌ها در فصل ششم، طبقه‌بندي مهندسي خاك‌ها در فصل هفتم، مقاومت برشي خاك‌ها در فصل هشتم، تحريك‌پذيري خاك‌ها در فصل نهم و تراكم‌پذيري خاك‌ها در فصل دهم بررسي شده‌اند. در بخش چهارم خصوصيات مهندسي سنگ‌ها مطرح مي‌شود كه شامل پنج فصل است. فصل يازدهم زمين‌شناسي سنگ‌ها، فصل دوازدهم خصوصيات فيزيكي سنگ‌ها، فصل سيزدهم مقاومت سنگ‌ها، فصل چهاردهم ناپيوستگي سنگ‌ها و فصل پانزدهم طبقه‌بندي مهندسي سنگ‌ها را توضيح مي‌دهد. در پايان در بخش پنجم، فصل شانزدهم ارائه شده كه در آن موضوعاتي در رابطه با نقشه‌هاي زمين‌شناسي مهندسي مطرح مي‌شود.
فایل فهرست کتاب : Download
عکس جلد کتاب :
تعداد نمایش : 605 <<بازگشت