کاشت و مراقبت درختان در فضای سبز شهری


 
کاشت و مراقبت درختان در فضای سبز شهری تاریخ ثبت : 1396/03/30
طبقه بندي :
عنوان اصلی کتاب : کاشت و مراقبت درختان در فضای سبز شهری
دانشکده : کشاورزی
siteid دانشکده : 30
ادامه عنوان اصلی کتاب : -
نگارنده/نگارندگان : دکتر مسعود طبری با همکاری دکتر بهمن کیانی
مترجم/مترجمان : -
ترجمه / تألیف : -
تهیه و تنظیم : -
سفارش تألیف : -
شابک : 978-600-7589-33-5
شمارگان : 1000
تاریخ انتشار : 1395
نوبت چاپ : اول
چاپ : اول 1395
قیمت : 300.000
سال چاپ کتاب اصلی : -
صفحات ترجمه شده : -
کتاب برگزیده : -
توضیحات : در مجموعه حاضر، مبانی اصلی کاشت و نگهداری درختان در محیط شهری (هم در بخشهای قابل توسعه شهر و هم در مقیاس کل حوضه شهری) بهصورت کاربردی ترسیم شده است. کتاب حاضر در 11 فصل، شامل مقدمه و کلیات، ارزیابی عرصه کاشت، طرح اصلی کاشت، ملاحظات ویژه کاشت، روشهای آمادهسازی عرصه کاشت، تولید و نگهداری نهال، روشهای کاشت، حمایت درختان پس از کاشت، مدیریت حفظ و بهبود فضاهای سبز شهری، معرفی گونههای مناسب کاشت در محیطهای شهری ایران، و استفاده از گیاهان دارویی در فضای سبز شهری است. ساختار این کتاب غیر از پوشش دادن برخی سرفصلهای برنامه درسی مقطع کارشناسی رشتههای جنگلداری، مهندسی فضای سبز و مهندسی طراحی محیط زیست، بخشهایی از سرفصلهای برنامههای درسی کارشناسی ارشد جنگلداری، جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، مهندسی طراحی محیط زیست، و دکترای رشتههای جنگلداری، باغبانی و شهرسازی را نیز شامل میشود.
فایل فهرست کتاب : Download
عکس جلد کتاب :
تعداد نمایش : 608 <<بازگشت