کتاب تولید، بهره‌برداری و کنترل در سیستم‌های قدرت


 
کتاب تولید، بهره‌برداری و کنترل در سیستم‌های قدرت تاریخ ثبت : 1395/11/06
طبقه بندي : ,,
عنوان اصلی کتاب : کتاب تولید، بهره‌برداری و کنترل در سیستم‌های قدرت
دانشکده : دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
siteid دانشکده : 33
ادامه عنوان اصلی کتاب : -
نگارنده/نگارندگان : آلن.ج.وود، بوریس.اف.ولن برگ
مترجم/مترجمان : دکتر حسین سیفی
ترجمه / تألیف : -
تهیه و تنظیم : -
سفارش تألیف : -
شابک : 978-600-5394-62-7
شمارگان : 1000
تاریخ انتشار : 1395
نوبت چاپ : ششم
چاپ : -
قیمت : 30,000
سال چاپ کتاب اصلی : 1371
صفحات ترجمه شده : -
کتاب برگزیده : -
توضیحات : هدف عمده این کتاب معرفی و بیان موضوعات اقتصادی و مهندسی در رابطه با برنامهریزی، بهرهبرداری و کنترل سیستمهای تولید و انتقال قدرت است. استفاده اصلی از کتاب برای دانشجویان سال اول برق (قدرت) تحصیلی تکمیلی است. هفت فصل اول ترتیبی را پی میگیرد که هر فصل مسائل پیچیدهتر و روشهای جدیدتری را در برنامهریزی تولید بیان مینماید. فصل هشتم روشهای آماری را در محاسبات مربوط به مصرف سوخت و هزینه تولید انرژی بررسی میکند. این فصل مستقل است و میتواند بعد از هفت فصل اول در هر جا بیان گردد. فصل نهم کنترل تولید و روشهای رایج و معمول در شرکتهای برق آمریکایی را مطالعه مینماید. در این فصل سعی کردهایم که تصویری کلی از اینکه چگونه اجزای گوناگون در سیستم کنترل یک شبکه قدرت با هم کار میکنند، ارائه نماییم.
فایل فهرست کتاب : Download
عکس جلد کتاب :
تعداد نمایش : 773 <<بازگشت