طراحی شهری خیابان و میدان


 
طراحی شهری خیابان و میدان تاریخ ثبت : 1395/07/19
طبقه بندي :
عنوان اصلی کتاب : طراحی شهری خیابان و میدان
دانشکده : هنر و معماری
siteid دانشکده : 37
ادامه عنوان اصلی کتاب : -
نگارنده/نگارندگان : کلیف موتین
مترجم/مترجمان : -
ترجمه / تألیف : -
تهیه و تنظیم : -
سفارش تألیف : -
شابک : 978-600-7589-31-3
شمارگان : 1000
تاریخ انتشار : 1395
نوبت چاپ : اول
چاپ : -
قیمت : 320.000
سال چاپ کتاب اصلی : -
صفحات ترجمه شده : -
کتاب برگزیده : -
توضیحات : موتین در مقدمه کتاب اول اشاره میکند که موضوع کتاب براساس اصول هنری است که از سوی کامیلو زیته بیان شده است. شکی نیست که در مقوله طراحی شهری مهمترین نقشها متعلق به میدان و خیابان است. در واقع معنا و نقشی که این عناصر اساسی در شهر به عهده دارند، بهتدریج مورد غفلت قرار گرفته و یا بر اثر دیدگاههای جدیدی که ارائه شده، تعاریف دیگری از آنها مدنظر بوده است. در این خصوص، مسئله برنامهریزی، تصمیمگیری و تصمیمسازی مطرح و با توجه به چگونگی تخصیص و توزیع منابع، نقش حکومت به شکلی بارز جلوه میکند. از منظر این کتاب، طراحی شهری، مطالعه طراحی در حوزههای عمومی شهر مانند خیابانها، میادین، پارکهای عمومی و همچنین نماهای ساختمانهایی است که متعلق به عموم مردم میباشند. کتاب حاضر در پی روش زیته و بهمنظور انتشار قواعدی برای طراحی و برنامهریزی مجموعههای حوزه شهری است. در این نوشتار تحلیلی از اجزای خیابانها و میادین که در شهرهای تاریخی ساخته شدهاند، ارائه و این امکان وجود دارد که برخی از کیفیتهای آنها را بتوان در توسعه آینده – البته نه با تصویرسازی مستقیم- بلکه با استخدام اصول مهم آن مجموعهها مورد توجه قرار داد.
فایل فهرست کتاب : Download
عکس جلد کتاب :
تعداد نمایش : 739 <<بازگشت