انکوژن‌ها و سرطان


 
انکوژن‌ها و سرطان تاریخ ثبت : 1395/06/28
طبقه بندي :
عنوان اصلی کتاب : انکوژن‌ها و سرطان
دانشکده : علوم پزشکی
siteid دانشکده : 25
ادامه عنوان اصلی کتاب : -
نگارنده/نگارندگان : دکتر سعید آبرون و دکتر فاطمه یوسف‌پور
مترجم/مترجمان : -
ترجمه / تألیف : -
تهیه و تنظیم : -
سفارش تألیف : -
شابک : 978-600-7589-28-1
شمارگان : 1000
تاریخ انتشار : 1395
نوبت چاپ : اول
چاپ : -
قیمت : 350.000
سال چاپ کتاب اصلی : <#f:5120/>
صفحات ترجمه شده : -
کتاب برگزیده : -
توضیحات : در این کتاب، انکوژن بر اساس تلفیق دسته اول و سوم تنظیم شده است. حضور آنها از سوی خارج سلول به داخل سیتوپلاسم و هسته در سه فصل مجزا، و در هر فصل انکوژنها بر اساس حروفA,B,C,… تنظیم و بررسی شده است (به استثنا کاپا و لامبدا که در ابتدا آورده شدهاند). برخی از انکوژنها هم در سیتوپلاسم فعالیت دارند و هم در هسته ولی فعالیت اصلی آنها در هسته است، بنابراین درباره این نوع انکوژنها بیشتر در فصل هسته توضیح داده شده است. در بخش دوم، اختصارات بهکار رفته در این کتاب بر اساس حروف A, B, C, …بهطور کامل آورده شده است. در بخش سوم، اسامی مترادف انکوژنها را به همراه شناسنامه آن (جایگاه کروموزومی و شماره اختصاص یافته به ژن) را معرفی مینماید که این اسامی بر اساس حروف A, B, C, … تنظیم شده است. در بخش چهارم، منابع استفاده شده در این کتاب نیز بر اساس حروف، A,B,C, …آمده است
فایل فهرست کتاب : Download
عکس جلد کتاب :
تعداد نمایش : 828 <<بازگشت