مباحث ویژه در مدیریت زنجیره تأمین؛ با تمرکز بر مدلسازی مذاکره بین شرکا


 
مباحث ویژه در مدیریت زنجیره تأمین؛ با تمرکز بر مدلسازی مذاکره بین شرکا تاریخ ثبت : 1395/02/13
طبقه بندي :
عنوان اصلی کتاب : مباحث ویژه در مدیریت زنجیره تأمین؛ با تمرکز بر مدلسازی مذاکره بین شرکا
دانشکده : مهندسی صنایع و سیستم‌ها
siteid دانشکده : 57
ادامه عنوان اصلی کتاب : -
نگارنده/نگارندگان : دکتر رضا برادران کاظم‌زاده و مهندس زهره کاهه
مترجم/مترجمان : -
ترجمه / تألیف : -
تهیه و تنظیم : -
سفارش تألیف : -
شابک : -
شمارگان : 1000
تاریخ انتشار : -
نوبت چاپ : اول
چاپ : چاپ اول 1394
قیمت : 220.000
سال چاپ کتاب اصلی : -
صفحات ترجمه شده : -
کتاب برگزیده : -
توضیحات : در این کتاب به مذاکره بهعنوان، مذاکره يک رويکرد اساسی برای حل مسائل و تعارضات در زمينههايي نظير زمانبندی، برنامه ريزی توليد و سایر تراکنشها میان اعضای زنجيره تأمين نیز پرداخته شده است.ويژگیهای متمايز اين کتاب به شرح زير است مفاهيم اساسی در حوزه مديريت زنجیره تأمين به همراه مثالهاي کاربردی بيان شده است شرح مفصلی از مذاکره بهعنوان راهکاری برای ايجاد هماهنگی در زنجيره تأمين و انواع سازوکارهای مدلسازی و طراحی مذاکره برای مسئله تدارکات در زنجيره تأمين ارائه شده است به روشهای تصميمگيری توزيعشده با قابليت دستيابی به جواب نزديک به بهينه پرداخته شده که از موضوعات مهم و بهروز در مقالات معتبر بينالمللی است بهعنوان يک نمونه واقعی از مدلسازی مذاکره، به مدلسازی مذاکره برای مسئله تدارکات در دو سطح از زنجيره تأمين قطعات خودرو در شرکت ساپکو پرداخته شده است.
فایل فهرست کتاب : Download
عکس جلد کتاب :
تعداد نمایش : 860 <<بازگشت