امواج الاستیک و فراصوتی


 
امواج الاستیک و فراصوتی تاریخ ثبت : 1395/02/13
طبقه بندي :
عنوان اصلی کتاب : امواج الاستیک و فراصوتی
دانشکده : علوم پزشکی
siteid دانشکده : 25
ادامه عنوان اصلی کتاب : -
نگارنده/نگارندگان : برایان ام. لمپریر
مترجم/مترجمان : دکتر منیژه مختاری دیزجی و عفت سلیمانی
ترجمه / تألیف : -
تهیه و تنظیم : -
سفارش تألیف : -
شابک : 978-600-7589-17-5
شمارگان : 1000
تاریخ انتشار : -
نوبت چاپ : اول
چاپ : چاپ اول 1394
قیمت : 270.000
سال چاپ کتاب اصلی : -
صفحات ترجمه شده : -
کتاب برگزیده : -
توضیحات : کتاب ترجمه شده حاضر دارای دو بخش است که در بخش نخست، تعاریف اولیه، پیشینه موضوع، کاربردها، مفاهیم و تعاریف تخصصی، برهمکنشها، تجهیزات و سختافزار مربوط به امواج مکانیکی بهویژه صوتیات تببین شده است. این مفاهیم قابل استفاده برای تمام علاقهمندان به موضوع امواج و صوتیات است. همچنین در بخش دوم کتاب، اصول و زیربنای نظری متناظر با مفاهیم بخش اول کتاب بهصورت مبسوط و در قالب سیزده فصل پیوست ارائه شده است. ارائه اصول فیزیکی امواج الاستیک و فراصوت با دو بیان توصیفی و نظری در یک کتاب منفرد از ویژگیهای منحصربه فرد این کتاب بهشمار میرود که تاکنون در هیچیک از کتابهای تألیفی یا ترجمهای دیگری در موضوع امواج به آن پرداخته نشده است).
فایل فهرست کتاب : Download
عکس جلد کتاب :
تعداد نمایش : 854 <<بازگشت