روش جامع تشخیص و ضرورت مصرف بهینۀ کودهای شیمیایی


 
روش جامع تشخیص و ضرورت مصرف بهینۀ کودهای شیمیایی تاریخ ثبت : 1395/01/30
طبقه بندي : ,,
عنوان اصلی کتاب : روش جامع تشخیص و ضرورت مصرف بهینۀ کودهای شیمیایی
دانشکده : کشاورزی
siteid دانشکده : 30
ادامه عنوان اصلی کتاب : (چاپ هفتم با بازنگری کامل)
نگارنده/نگارندگان : دکتر محمد جعفر ملکوتی، دکتر نجفعلی کریمیان، دکتر پیمان کشاورز
مترجم/مترجمان : -
ترجمه / تألیف : -
تهیه و تنظیم : -
سفارش تألیف : -
شابک : 964-6213-99-5
شمارگان : 2000
تاریخ انتشار : -
نوبت چاپ : -
چاپ : چاپ اول (1368) / چاپ هفتم (1387)
قیمت : 76.000
سال چاپ کتاب اصلی : -
صفحات ترجمه شده : -
کتاب برگزیده : -
توضیحات : یکی از اصول اولیه تولید پایدار، ارتقای کیفی خاک از بُعد حاصلخیزی و برگردانیدن مجدد عناصر غذایی جذب شده توسط گیاهان به خاک می باشد که متأسفانه در برنامه کودی کشور در حال حاضر نادیده گرفته شده است. فصول کتاب عبارت است از: 1- چالشهای پیش روی کشاورزی ایران از دیدگاه منابع خاک و آب، 2-عناصر غذایی گیاه، 3- تشخیص کمبود و بیش بود عناصر غذایی، 4- توصیه کودی و براورد کود مورد نیاز، 5- روشهای مصرف کودهای شیمیایی، 6- کودهای شیمیایی و ملاحظات زیست محیطی و 7- مباحث نوین در تغذیه گیاه. همچنین مکاتبات انجام گرفته با مسؤولان اجرایی در مورد نحوه عملی کردن نتایج تحقیقات (پیوست 1)، طرح حدود 250 پرسش و پاسخ (پیوست 2)، شناخت ناهنجاریهای به روایت تصویر (پیوست 3) در پایان کتاب آمده است.
فایل فهرست کتاب : <#f:5123/>
عکس جلد کتاب : <#f:5124/>
تعداد نمایش : 828 <<بازگشت