بیماری های مهم غلات دانه ریز


 
بیماری های مهم غلات دانه ریز تاریخ ثبت : 1395/01/30
طبقه بندي : ,,
عنوان اصلی کتاب : بیماری های مهم غلات دانه ریز
دانشکده : کشاورزی
siteid دانشکده : 30
ادامه عنوان اصلی کتاب : (راهنمای تشخیص) / (چاپ دوم)
نگارنده/نگارندگان : دکتر فرانک زیلینسکی
مترجم/مترجمان : دکتر ابراهیم محمدی گل تپه، دکتر عزیزاله علیزاده، دکتر ابراهیم پورجم
ترجمه / تألیف : -
تهیه و تنظیم : -
سفارش تألیف : -
شابک : 964-6213-98-7
شمارگان : -
تاریخ انتشار : -
نوبت چاپ : -
چاپ : چاپ اول (1374) / چاپ دوم (1387)
قیمت : <#f:5119/>
سال چاپ کتاب اصلی : 1983
صفحات ترجمه شده : -
کتاب برگزیده : -
توضیحات : این کتاب برای استفاده دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته های بیماری شناسی گیاهی زراعت قارچ شناسی علوم گیاهی، ترویج و آموزش کشاورزی به عنوان کتاب درسی و مرجع تهیه شده است. فصول کتاب عبارت است از: مقدمه، دسته بندی بیماری ها و علائم عمومی آنها، بیماری های هلمنتوسپوریومی، مجموعه بیماری های سپتوریایی و شبه سپتوریایی، سیاهک های آشکار و پنهان، بیماری های فوزاریومی، سایر بیماری های ریشه و طوقه، سایر بیماری های برگی و خوشه غلات، قارچ های ساپروفیت و پاتوژن های ضعیف، بیماری های باکتریایی، بیماری های ویروسی و میکوپلاسمایی، آسیب های وارد شده توسط نماتودها و سایر آفات و اختلالات ژنتیکی و فیزیولوژیکی.
فایل فهرست کتاب : <#f:5123/>
عکس جلد کتاب : <#f:5124/>
تعداد نمایش : 855 <<بازگشت