انتقال تکنولوژی از محققان به بهره برداران کشاورزی


 
انتقال تکنولوژی از محققان به بهره برداران کشاورزی تاریخ ثبت : 1395/01/30
طبقه بندي : ,,
عنوان اصلی کتاب : انتقال تکنولوژی از محققان به بهره برداران کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
siteid دانشکده : 30
ادامه عنوان اصلی کتاب : -
نگارنده/نگارندگان : هربرت. اف. لیونبرگ، بال. اج. گوین
مترجم/مترجمان : دکتر محمد چیذری
ترجمه / تألیف : -
تهیه و تنظیم : -
سفارش تألیف : -
شابک : -
شمارگان : 3000
تاریخ انتشار : -
نوبت چاپ : -
چاپ : چاپ اول (1374)
قیمت : 7.600
سال چاپ کتاب اصلی : 1991
صفحات ترجمه شده : 431+13
کتاب برگزیده : -
توضیحات : این کتاب برای استفادۀ دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته های ترویج و آموزش کشاورزی و جامعه شناسی روستایی به عنوان کتاب درسی تهیه شده است. این کتاب در نه فصل تدوین شده است. مشوقان تحول، درک کشاورزان و جوامع آن ها، توسعه و ارائه اطلاعات مبتنی بر تحقق، کاربردهایی از اشاعه تحقیقات، مسائل و مشکلات نظام رابط، ارتباط حضوری، کانال های رسانه های گروهی به عنوان کمک های ارتباطی، برنامه ریزی ارتباط با رسانه های گروهی و رسانه های کوچک و طرح یک برنامۀ ترویجی و شروع کار.
فایل فهرست کتاب : <#f:5123/>
عکس جلد کتاب : <#f:5124/>
تعداد نمایش : 797 <<بازگشت