برنامه ریزی برای آموزش اثربخش راهنمایی برای تدوین برنامه درسی


 
برنامه ریزی برای آموزش اثربخش راهنمایی برای تدوین برنامه درسی تاریخ ثبت : 1395/01/30
طبقه بندي : ,,
عنوان اصلی کتاب : برنامه ریزی برای آموزش اثربخش راهنمایی برای تدوین برنامه درسی
دانشکده : کشاورزی
siteid دانشکده : 30
ادامه عنوان اصلی کتاب : -
نگارنده/نگارندگان : تیم ونتلینگ
مترجم/مترجمان : دکتر محمد چیذری
ترجمه / تألیف : -
تهیه و تنظیم : -
سفارش تألیف : -
شابک : 964-90476-9-7
شمارگان : -
تاریخ انتشار : -
نوبت چاپ : -
چاپ : -
قیمت : 7.500
سال چاپ کتاب اصلی : <#f:5120/>
صفحات ترجمه شده : 237+6
کتاب برگزیده : -
توضیحات : این اثر دستورالعمل های روشن و مرحله به مرحله را به زبانی ساده و گویا، چگونگی برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی برنامه ریزی درسی را برای دوره های مختلف آموزشی به کسانی که فعالیت های آموزشی را بر عهده دارند ارائه می دهد. کتاب، شامل چهار بخش و یازده فصل است که عبارت است از: شرحی اجمالی دربارۀ این راهنما، فرایند آموزش و تدوین برنامه درسی، تعیین نیازهای آموزشی، تعیین اهداف آموزشی، شناسایی و سازماندهی محتوای آموزشی، انتخاب فنون و روش های آموزشی، تهیه مواد کمک آموزشی، تهیه آزمون های لازم برای اندزه گیری میزان یادگیری فراگیران، آزمون مقدماتی و تجدید نظر برنامۀ درسی، آموزش برنامه درسی/ مثال1، آموزش برنامه درسی/ مثال2.
فایل فهرست کتاب : <#f:5123/>
عکس جلد کتاب : <#f:5124/>
تعداد نمایش : 970 <<بازگشت