دکتر سید احسان ابریشمی


 
دکتر سید احسان ابریشمی تاریخ ثبت : 1395/08/12
طبقه بندي : ,,
نام : دکتر سید احسان ابریشمی
سمت : مدیر دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری
تلفن : 82884914
دورنگار : 82884964
ایمیل : seyedabrishami@modares.ac.ir
عکس :
تعداد نمایش : 1280 <<بازگشت