دکتر مهرداد روانشاد


 
دکتر مهرداد روانشاد تاریخ ثبت : 1394/06/16
طبقه بندي :
نام : دکتر مهرداد روانشاد
سمت : رئیس مرکز رایانه و اطلاع رسانی
تلفن : 82883836
دورنگار : 88013030
ایمیل : ravanshad@modares.ac.ir
عکس :
تعداد نمایش : 1061 <<بازگشت