دکتر دکتر علی جعفریان دهکردی


 
دکتر دکتر علی جعفریان دهکردی تاریخ ثبت : 1394/06/16
طبقه بندي : ,,
نام : دکتر دکتر علی جعفریان دهکردی
سمت : مدیر پژوهشی و امور آزمایشگاه‌ها
تلفن : 82884918
دورنگار : -
ایمیل : jafarian@modares.ac.ir
عکس :
تعداد نمایش : 1255 <<بازگشت