دکتر یعقوب فتح‌الهی


 
دکتر یعقوب فتح‌الهی تاریخ ثبت : 1394/06/16
طبقه بندي :
نام : دکتر یعقوب فتح‌الهی
سمت : معاون پژوهشی و فن‌آوری
تلفن : 82882009
دورنگار : 82883101
ایمیل : fatolahi@modares.ac.ir
عکس :
تعداد نمایش : 1066 <<بازگشت