16- آئين‌نامه حق مالكيت مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهش‌هاي علمي دانشگاه تربيت مدرس


 
16- آئين‌نامه حق مالكيت مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهش‌هاي علمي دانشگاه تربيت مدرس تاریخ ثبت : 1394/06/17
طبقه بندي :
عنوان : 16- آئين‌نامه حق مالكيت مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهش‌هاي علمي دانشگاه تربيت مدرس
فایل : Download
تعداد نمایش : 1903 <<بازگشت