نفیسه کریمی


 
نفیسه کریمی تاریخ ثبت : 1394/06/17
طبقه بندي :
نام : نفیسه کریمی
سمت : رئیس گروه پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار
تلفن : 82883222
دورنگار : -
E-Mail : n.karimi@modares.ac.ir
عکس :
تعداد نمایش : 2046 <<بازگشت