افراد


 
 • زهره ابراهیمی
 • کارشناس تسویه حساب
 • 82884055
 • اقدس اکبری
 • کارشناس مسئول گروه اطلاع رسانی
 • 82883223
 • مريم امام وردی
 • کارشناس بخش مرجع
 • 82883264
 • مرتضی جانجانی
 • کارمند بخش امانت
 • 82883792
 • بهنام جهانگیری
 • کارشناس بخش امانت
 • 82883244
 • منصوره حدادی
 • کارشناس بخش امانت
 • 82883792
 • سید خسرو حسینی
 • کارشناس فهرست نویسی
 • 82883213
 • محمد دانشور
 • کارشناس گروه اطلاع رسانی
 • 82883794
 • صدیقه دباغی
 • مسئول دفتر
 • 82883090
 • شهلا راهی
 • کارشناس بخش امانت
 • 82884104
 • سیده زهرا روتن
 • رئیس گروه ديداری شنيداری
 • 82883278
 • مهناز ریزان
 • کارشناس مسئول گروه اطلاع رسانی
 • 82883253
 • لیلا سپاهی
 • کارشناس سفارش منابع اطلاعاتی
 • 82883269
 • بهرام سجادی
 • جمعدار
 • 82883798
 • مسعود سمياری
 • کارشناس بخش مرجع
 • 82884101
 • محمد علی شريفی راد
 • فیلمبردار
 • 82883271
 • مهرانگیز صابر
 • کارمند آماده سازی کتاب
 • 82884055
 • فاطمه عابدی
 • کارشناس فهرست نویسی
 • 82884055
 • مهری علیزاده
 • کارشناس گروه سفارشات
 • 82883269
 • زهرا کاظمی شمامی
 • رئيس گروه خدمات كتابداری
 • 82883211
 • نفیسه کریمی
 • رئیس گروه پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار
 • 82883222
 • معصومه محمدی
 • کارشناس فهرست نویسی
 • 82884055
 • منيره مسلمی
 • کارمند گروه دیداری و شنیداری
 • 82883278
 • مريم ملک
 • کارشناس گروه پشتیبانی نرم افزار و سخت افزار
 • 8288
 • سمانه مهدیان رئوف
 • کارشناس مسئول بخش امانت
 • 82883291
 • آدرمیدخت میرکریمی
 • کارشناس مسئول گروه تامین مدرک
 • 82883222
 • فاطمه نعيمی طالقانی
 • کارشناس نمایه سازی
 • 82884055
 • رسول هوشمند
 • مدیر داخلی
 • 82883217