دکتر سید احسان سیدابریشمی


 
دکتر سید احسان سیدابریشمی تاریخ ثبت : 1394/06/16
طبقه بندي : ,,
نام : دکتر سید احسان سیدابریشمی
سمت : مدیر دفتر پژوهش‌های کاربردی و فناوری
تلفن : 82883048
دورنگار : 82883020
ایمیل : seyedabrishami@modares.ac.ir
عکس :
تعداد نمایش : 2071 <<بازگشت