خدمات


 

اعطای سهمیه تکثیر به دانشجویان
انتشارات دانشگاه طبق شیونامه تکثیر به دانشجویان خدمات تکثیر و صحافی ارائه می‌دهد

شیوه‌نامه استفاده از سهمیه اعتبار تكثیر
مصوب هیأت رئیسه مورخ 10/08/94

به منظور نظام‌مند كردن استفاده از سهمیه اعتبار تكثیر تخصیصی به دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس، موارد ذیل تصویب شد.
تعریف: سهمیه اعتبار تكثیر،‌ تسهیلاتی اعتباری است كه از طرف دانشگاه به منظور انجام امور تكثیر و صحافی به كاربران اعطا می‌شود و هیچگونه حقوق مادی را بر دانشگاه مترتب نخواهد كرد.
ماده 1: اعتبار تكثیر دانشجویان تربیت مدرس در یك سال تحصیلی (دو نیمسال تحصیلی) به شرح زیر است:
ارشد: معادل 400 برگ پرینت یك رو
دکتری و فرا دکتری: 500 برگ پرینت یك رو
تبصره 1: اعتبار تكثیر به تمام دانشجویان (فارغ از نحوه ورود به دانشگاه) تعلق می‌گیرد.
ماده 2: اعتبار تكثیر دانشجویان ایثارگر تربیت مدرس در یك سال تحصیلی (دو نیمسال تحصیلی) به شرح زیر است:
ارشد: معادل 650 برگ پرینت یك رو
دکتری و فرا دکتری: 800 برگ پرینت یك رو
تبصره 2: سهمیه اعتبار تكثیر قابل تمدید، افزایش یا تبدیل در قالب اعتبار ریالی یا كاغذ و غیره نخواهد بود.
ماده 3: اعتبار سهمیه تكثیر برای دانشجویان ارشد حداكثر 4 نیمسال تحصیلی و دانشجویان دكتری 8 نیمسال تحصیلی خواهد بود.
تبصره 3: سهمیه اعتبار تكثیرحداكثر تا 3 ماه پس از دفاع، معتبر خواهد بود.
ماده 4: سهمیه اعتبار تكثیر و صحافی پایان‌نامه و رساله دانشجویان به شرح زیر صورت می‌گیرد.
پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد: 3 نسخه صحافی با چاپ طلاكوب دیجیتال یا رو یا پشت جلد و هر نسخه 100 برگ کپی یا پرینت یك رو سیاه و سفید
رساله دكتری: 3 نسخه صحافی با چاپ طلاكوب دیجیتال یا رو یا پشت جلد و هر نسخه 180 برگ کپی یا پرینت یک رو سیاه و سفید
تبصره 4: دانشجویان می‌توانند بابت صفحات و نسخ مازاد بر صفحات و نسخ اعلان شده، ‌به صورت‌ آزاد و یا با استفاده از سهمیه اعتبار تكثیر باقیمانده، از خدمات تكثیر استفاده نمایند.
ماده 5: این شیوه نامه در 5 ماده و 4 تبصره در هیأت رئیسه دانشگاه تاریخ 10/08/94 به تصویب رسید و از تاریخ تصویب قابل اجراست.

 

روش استفاده از سهمیه اعتبار تکثیر و صحافی

دانشجویان با استفاده از کد اعتباری می توانند از سهمیه تکثیر خود در طول دوران تحصیل استفاده نمایند کد اعتباری چیست: کدی است که از طرف انتشارات دانشگاه به منظور استفاده دانشجویان از سهمیه اعتبار تکثیرو صحافی برای آنها اختصاص داده شده است.
سهمیه اعتبار تکثیر هر سال در مهرماه برای استفاده دانشجویان شارژ می شود و برای هر بار شارژ اعتبار، کد اعتباری جدیدی به دانشجو اختصاص می یابد.
سهمیه تکثیر و صحافی پایان نامه و رساله موقع دفاع شارژ می‌شود
سهميه اعتبار تكثيرحداكثر تا 3 ماه پس از دفاع، معتبر خواهد بود.
نکته مهم: برای استفاده از باقیمانده سهمیه اعتباری سال گذشته، لازم است از کد اعتباری سال مربوط استفاده گردد.
روش دریافت کد اعتباری: ورود به سامانه گلستان از آدرس https://golestan.modares.ac.ir ، مشاهده گزارش اعتبار بودجه دانشجویی از طریق مسیر زیر: منوی پژوهش> مدیریت بودجه و اعتبارات> گزارش اعتبار بودجه دانشجویی (شماره گزارش برای دسترسی سریع «1618») پس از وارد کردن شماره دانشجویی، مشاهده گزارش را کلیک و مبلغ اعتبار تخصیص یافته و کد اعتباری را مشاهده نمایید. (حفظ کد اعتباری به عهده دانشجو است).
روش دریافت کد اعتباری: دانشجو با مراجعه به انتشارات دانشگاه و پس از مشخص شدن نوع کار(کپی، پرینت، صحافی و ...) و تعداد آن، با توجه به راهنمای استفاده از وب کیوسک
1- ابتدا کد اعتباری را در قسمت مشخص شده تایپ و کلید جستجو را کلیک نمایید.

2- پس از طی مرحله اول، پنجره درخواست سرویس باز می‌شود، پس از تعیین تعداد درخواستی سرویس، باید کلید enter یا tab را کلیک و سپس گزینه چاپ را تأیید نمایید.