دکتر سعید مینائی


 
دکتر سعید مینائی تاریخ ثبت : 1394/06/17
طبقه بندي : ,,
نام : دکتر سعید مینائی
سمت : مدیر برنامه‌ریزی، گسترش و بازنگری
تلفن : 82883137
دورنگار : 82883148
E-Mail : minaee@modares.ac.ir
عکس :
تعداد نمایش : 1202 <<بازگشت