دکتر بیژن هاشمی


 
دکتر بیژن هاشمی تاریخ ثبت : 1394/06/17
طبقه بندي : ,,
نام : دکتر بیژن هاشمی
سمت : مدیر همکاری‌های آموزشی و آزمون
تلفن : 82883236
دورنگار : 82883025
E-Mail : bhashemi@modares.ac.ir
عکس :
تعداد نمایش : 1250 <<بازگشت