آئین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌ها


 

bullet1- آئین‌نامه آموزشی

 1. آئین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشجویان دکتری 96-95 و پس از آن
 2. آئین‌نامه جدید دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته ورودی‌های 94 و بعد از آن
 3. آئین‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته ورودی‌های 88 تا 93
 4. نحوه محاسبه مشروطی در مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته ورودی‌های 88 تا 93 (کلیه دوره‌ها)
 5. آئین‌نامه دکتری ورودی‌های 89 و بعد از آن
 6. آئین‌نامه دکتری ورودی 88
 7. آئین‌نامه دوره دکتری ورودی‌های 84 تا 87

bullet2- راهنمای آموزشی

 1. راهنمای آموزشی دکتری
 2. راهنمای آموزشی کارشناسی‌ارشد

bullet3-دستورالعمل اجرائی ارزیابی جامع

 1. شیوه‌نامه اجرایی ارزیابی جامع دوره دکتری دانشجویان دکتری 95-94
 2. شیوه‌نامه اجرایی ارزیابی جامع دکتری ورودی‌های سال 89-88 و بعد از آن
 3. دستورالعمل اجرائی ارزیابی جامع دوره دكتری ورودی‌های 84 تا 87

bullet4-تمدید تحصیلی

 1. شیوه‌نامه افزایش سنوات مازاد بر مدت تحصیل مجاز دانشجویان
 2. شیوه‌نامه تمدید تحصیلی دانشجویان کارشناسی‌ارشد ورودی 94 و بعد از آن
 3. شیوه‌نامه تمدید تحصیل دانشجویان كارشناسی‌ارشد ورودی 88 تا 93
 4. شیوه‌نامه تمدید تحصیل دانشجویان كارشناسی‌ارشد ورودی‌های 86و87
 5. دستورالعمل اجرایی تمدید تحصیلی کارشناسی‌ارشد ورودی‌های 85 و قبل
 6. شیوه‌نامه تمدید تحصیلی دانشجویان دکتری (ویژه دانشجویان دکتری ورودی 95 و بعد از آن)
 7. شیوه‌نامه تمدید تحصیل دانشجویان دکتری ورودی 88 و بعد از آن
 8. شیوه‌نامه تمدید تحصیل دانشجویان دكتری ورودی‌های 84 تا 87
 9. دستورالعمل اجرایی تمدید تحصیلی دکتری تخصصی ورودی‌های 83 و قبل
 10. بخشنامه سازمان وظیفه عمومی درخصوص حداکثر سنوات ارفاقی

bullet5-آئین‌نامه استعدادهای درخشان و رتبه اول

 1. شیوه‌نامه انتخاب دانش‌آموختگان رتبه اول درمقطع کارشناسی‌ارشد
 2. شیوه‌نامه انتخاب دانش‌آموختگان رتبه اول درمقطع دکتری
 3. آئین‌نامه شناسایی، هدایت و حمایت از دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی‌ارشد (ورودی‌های مهرماه1386 و پس از آن)
 4. آئین‌نامه شناسایی، هدایت و حمایت از دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع دکتری (ورودی‌های مهرماه 1386 و پس از آن)
 5. آئین‌نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر
 6. دستورالعمل اجرایی ماده 2 آئین‌نامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره‌ها و مسابقات علمی در دوره‌های آموزش عالی
 7. آئین‌نامه نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره‌ها و مسابقات علمی دز دوره‌های آموزش عالی
 8. شیوه نامه اعطای جایزه به پذیرفته شدگان برتر مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری آزمون ورودی سال 94 و بعد

bullet6-سایر موارد

 1. شیوه نامه تبدیل شیوه تحصیل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ازآموزشی پژوهشی به آموزشی
 2. ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص افزایش مدت مرخصی زایمان دانشجویان
 3. آئین‌نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد وایثارگر
 4. آئین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از كشور به دانشگاه‌ها، موسسه‌های آموزش عالی و مراكز پژوهشی داخل
 5. دستورالعمل نحوه ارائه درس به صورت معرفی به استاد در دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی
 6. دستورالعمل نحوه رسیدگی مدارک پزشکی دانشجویان
 7. دستورالعمل نحوه معادل‌سازی دروس تخصصی دوره‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری تخصصی
 8. شیوه‌نامه اجرایی پذیرش و معرفی دانشجویان مهمان در مقاطع تحصیلی کارشناسی‌ارشد و دکتری
 9. شیوه نامه اعلام نمره درس مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

bullet7-آرشیو

 1. دستورالعمل انتخاب دانش‌آموختگان رتبه اول در دوره کارشناسی‌ارشد در هر سال تحصیلی
 2. دستورالعمل انتخاب دانش‌آموختگان رتبه اول در دوره دکتری تخصصی در هر سال تحصیلی
 3. دستورالعمل اجرایی دانشجویان مهمان
 4. آئین‌نامه شاهد و ایثارگر