متن کامل خبر


 
پنجمین کارگاه ارزیابی درونی گروههای آموزشی دانشگاه

خلاصه خبر:

پنجمین کارگاه یک روزه ارزیابی درونی گروههای آموزشی دانشگاه با حضور مجریان، مدیران گروهها و دبیران شورای نظارت دانشکده های مجری در قالب 46 گروه از 9 دانشکده، توسط دفتر نظارت و ارزیابی با همکاری سازمان سنجش روز چهارشنبه 27/11/95 از ساعت 30/8 الی 13 در سالن دکتر میرحسنی دانشکده علوم انسانی برگزار می گردد.

26 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 1365